තොරතුරු ලෝකයේ යථාර්තය වඩාත් බියකරු විය හැක.

සැබෑවනම් ඔබ ඔබගේ ස්මාර්ට් දුරකථනය භාවිතාකරනවාට වඩා එය ඔබව භාවිතාකරමින් සිටීමය. තවත් දෙසකින් පවසන්නේ නම් ඔබ සිතන්නේ ඔබ ඔබගේ දුරකථනය භාවිතාකරමින් සිටිනව යන්න උවද සැබෑවට වන්නේ “ඇබ්බැහිය” විසින් ඔබව පාලනය කරමින් සිටීමය. තොරතුරු උපාංග සැලකීමේදී ලේයරයන් දෙකකින් ඔබ වෙතට බලපාමින් සිටී. එනම් ඔබම නොදැන ඔබගේ අනන්‍යතාවය සොරා ගනිමින් සිටීමය. අනෙක ඔබ දැනුවත්වම ඔබේ අනන්‍යතාවය ඒ දෙසට විවර කරමින් සිටීමය.සමස්තයක් ලෙසට සැලකීමේදී තවදුරටත් ඔබගේ තොරතුරු උපාංග … දිගටම තොරතුරු ලෝකයේ යථාර්තය වඩාත් බියකරු විය හැක. කියවන්න

WhatsApp වල වැරදුනු Message එකක් Delete කිරීම.

WHATSAPP පිලිබඳව මේ වන විට නිර්වචනය වන්නේ ලොවපුරා විසිරුනු 2 billion භාවිතාකරන්නන් පිරිසක් සිටින messaging app එකක් ලෙසටය.එහි වන වඩාත් නිදහස් හා සිත්ගන්නා සුලු අංග නිසා මේ අවධානය ඔවුන්ට ලැබෙන බවටයි පිලිගැනෙන්නේ. මෙම සේවාව සමග වන සරල භාවිතයේදී වැදගත් වන අංග කිහිපයක් අතර WhatsApp chatbox වල වන Message යම් හේතුවක් නිසා delete කිරීමේදී එය සියළුම තැන් වලින් remove වීම සඳහන් කරන්නට හැක. මෙය අන් බොහෝ … දිගටම WhatsApp වල වැරදුනු Message එකක් Delete කිරීම. කියවන්න